GIÁO TRÌNH - Thực hành xử lý nước thải (Ths. Lâm Vĩnh Sơn)


NỘI DUNG:

- Bài 1 : Thí nghiệm khử sắt trong nước cấp.
- Bài 2 : Thí nghiệm trao đổi ion.
- Bài 3 : Thí nghiệm lắng bông cặn.
- Bài 4 : Thí nghiệm Jartest.
- Bài 5 : Xử lý nước thải ô nhiễm phẩm nhuộm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính .
- Bài 6 : Xử lý và tái sử dụng xỉ kẽm.
- Bài 7 : Thực hành xác định hiệu xuất xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: