GIÁO TRÌNH - Xây dựng bài trình chiếu tương tác bằng Powerpoint (Võ Tấn Dũng)


Trong thời gian gần đây việc thiết kế bài giảng tương tác với sự hỗ trợ của máy tính đang là vấn đề quan tâm của nhiều giáo viên. Có rất nhiều phần mềm máy tính hỗ trợ thiết kế tương tác chuyên nghiệp như Director, Flash. Tuy nhiên đa số các giáo viên ưa thích dùng Powerpoint hơn vì họ đã quen thuộc với phần mềm này từ trước.
Với Powerpoint truyền thống  giáo viên thường sử dụng các hiệu ứng (effect), hoạt cảnh (animation) cùng các thành phần multimedia như hình ảnh, âm thanh, siêu liên kết (Hyperlink), video nhúng trực tiếp vào Powerpoint.


Mục tiêu.

Sau bài này bạn có thể:

-  Khởi tạo môi trường làm việc với Visual Basic trong Powerpoint.
- Trình bày được các bước cơ bản làm việc trong môi trường Visual Basic.

NỘI DUNG:

BÀI 1. Tổng quan
BÀI 2. Các đối tượng cơ bản
BÀI 3. Các đối tượng nâng cao
BÀI 4. Thời gian trong VBA
BÀI 5. SLIDE & SHAPE

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: