SÁCH SCAN - Giáo trình Công nghệ sản xuất chương trình truyền hình (Ths. Phạm Thị Sao Băng)


NỘI DUNG:

Chương 1 - Giới Thiệu Chung

1-Sự phát triển của đài truyền hình Việt Nam
2-Đặc điểm chung của công tác sản xuất chương trình truyền hình
3-Mô hình tổ chức của đài truyền hình Việt Nam
4-Mô hình của một đài phát thanh truyền hình địa phương
5-Mô hình chung của truyền hình các quốc gia trên thế giới
6-Tương lai của truyền hình trong thế kỷ mới


Chương 2 - Quy Trình Chung Sản Xuất

1-Kết cấu chung của một tờ báo hình: Phần thời sự,phần chuyên đề, phần giải trí, chương trình quảng cáo
2-Các thể loại báo chí trong truyền hình
3-Quy trình chung sản xuất một chương trình truyền hình

Chương 3 - Công Nghệ Sản Xuất

1-Ý nghĩa của việc năm bắt quy luật trong sản xuất chương trình truyền hình
2-Vấn đề áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại cho sản xuất chương trình
3-Công nghệ sản xuất chương trình thời sự
4-Công nghệ sản xuất chương trình bình luận kinh tế văn hóa xã hội
5-Công nghệ sản xuất chương trình nghệ thuật
6-Công nghệ sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp
7-Công nghệ gia công các chương trình phim nước ngoài

Chương 4 - Công Nghệ Phân Phối Các Chương Trình Truyền Hình

1-Mô hình tổng thể của phòng phát sóng nhiều kênh tại đài truyền hình Việt Nam
2-Khảo sát nguyên lý họat động của một phòng phát sóng chương trình VTV
Chương 5 - Giới Thiệu Một Số Thiết Bị Tiền Kỳ Và Hậu Kỳ
1-Máy ghi hình
2-Bản dựng hình
3-Thiết bị kỹ xảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: