SÁCH SCAN - Hướng dẫn kỹ thuật trồng cam quýt chanh bưởi (Sở KHCN&MT Cao Bằng)


Với chính sách giao đất giao rừng, phong trào kinh tế VAC trong đó có vườn cây ăn quả tại Cao Bằng đang ngày càng phát triển. Đây là nghề truyền thống lâu đời của nhân dân ta, giải quyết đuợc lao động dư thừa, mang lại nguồn lợi không nhỏ, góp phần xoá đói, giảm nghèo tiến lên làm giàu bằng lao động từ kỹ thuật của chính mình.


Nhằm góp phần mang lại hiệu quả cho việc phát triển cây ăn quả theo nhu cầu thiết thực của bạn đọc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Cao Bằng xuất bản tài liệu phổ biến KHKT chuyên đề “Hướng dẫn kĩ thuật trồng cam, quýt, chanh, bưởi“. Tài liệu giới thiệu về: Đặc điểm sinh thái: kỹ thuật trồng và chăm .sóc; thu hoạch và bảo quản. Cách phòng trừ sâu hại và bệnh hại. Nhân giống cam, quýt, chanh, bưởi và các phương pháp nhân giống chung cho các cây ăn quả. Tài liệu do các cán hộ kỹ sư của sở KHCN & MT biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu kỹ thuật hiện có cũng như kinh nghiệm vườn ươm cây ăn quả lâu năm tại Cao Bằng.

Sở KHCN & MT Cao Bằng xin trân trọng giới thiệu và hy vọng cuốn tài liệu chuyên đề này sẽ cung cấp cho bạn đọc những điều bổ ích mang lại hiệu quả trong việc phát triển cây ăn quả ở địa phương.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: