SÁCH SCAN - Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện và lưới điện (Đỗ Xuân Khôi)


Sự phát triển các hệ thống điện là tập trung hoá sản xuất điện năng, trên cơ sở các nhà máy điện lớn phát triển hợp nhất thành hệ thống lớn phức tạp bao gồm cả các đường dây tải điện cao áp và siêu cao áp. Do vậy việc tính toán thiết kế, phân tích các chế độ xác lập đối với chúng đòi hỏi có các phương pháp tính toán hiện đại, đặc biệt lập trình tính toán bằng máy tính; sử dụng các kỹ thuật điện tử công suất trong điều khiển nâng cao chất lượng điện cho hệ thống truyền tải điện là yêu cầu nhất thiết đối với sinh viên, kỹ sư, học viên cao học và các nghiên cứu viên chuyên ngành “HT điện”.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: