SÁCH SCAN - Tài liệu chuyên đề phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện (Trường ĐH Điện Lực)


Phân tích khí hoà tan DGA là công cụ quan trọng nhất trong việc xác định trạng thái của một MBA. Đó là dấu hiệu đầu tiên có thể nhận biết được hư hỏng cách điện và dầu, quá nhiệt, các điểm nóng phóng điện cục bộ và hồ quang. Chất lượng của dầu phản ảnh tuổi thọ của MBA, vì vậy việc phân tích phải được lấy mẫu gởi đến phòng thí nghiệm phân tích.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: