SÁCH - Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo Tập 2 - P2 Full (Nguyễn Hữu Cẩn & Phan Đình Kiện)


Cuốn sách hướng dẫn được biên soạn theo nội dung của chương trình đào tạo chuyên ngành để giúp cho sinh viên thực hiện đồ án môn học "Thiết kế và tính toán ô tô - máy kéo" được thuận lợi.

Hướng dẫn này cũng hữu ích cho các kỹ sư công tác tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp khi thực hiện thiết kế cải tạo, lắp lẫn tổng thành các cụm - hệ thống của ô tô - máy kéo.Cuốn sách hướng dẫn được biên soạn theo nội dung của chương trình đào tạo chuyên ngành để giúp cho sinh viên thực hiện đồ án môn học "Thiết kế và tính toán ô tô - máy kéo" được thuận lợi.

Hướng dẫn này cũng hữu ích cho các kỹ sư công tác tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp khi thực hiện thiết kế cải tạo, lắp lẫn tổng thành các cụm - hệ thống của ô tô - máy kéo.


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: