TÀI LIỆU ĐÀO TẠO - Hệ thống điện thân xe ô tô hãng Kia


Hệ thống điện thân xe điều khiển các thiết bị thống dụng như hệ thống chiếu sáng, nâng hạ kính, gạt mưa, và các bộ chấp hành khác..
BCM hoạt động như là hộp điều khiển trung tâm, nó gửi các lệnh điều khiến đến hộp SJB và đồng hồ táp lô thông qua giao tiếp mạng CAN


Vai trò của hộp SJB:

1) Điều khiển các bộ chấp hành điện tử tùy thuộc vào lệnh điều kiển từ hộp BCM
2) Gửi các tín hiệu đầu vào (công tắc…) cho BCM thông qua mạng CAN

Hôp BCM (Body Control Module).

Chức năng.

1. Xác định LOGIC điều khiển hệ thống điện thân xe sau đó gửi tín hiệu điều khiển các bộ chấp hành thống qua SJB hoặc hộp BCM điều khiển trực tiếp các bộ chấp hành.
2. Hệ thống điện thân xe và hệ thống truyền lực tín hiệu giao tiếp thống qua mạng CAN.
3. Giao tiếp mạng LIN sử dụng cho hệ thống RPAS (Rear Parking Assist System)
4. Điều khiển đèn (chiếu sáng ổ khóa, đèn trần, đèn hậu …)
5. Giao tiếp với các thiết bị chẩn đoán thông qua mạng K-Line
6. Cổng giao tiếp giữa máy chẩn đoán với hộp SJB và đồng hồ táp lô.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: