TÀI LIỆU ĐÀO TẠO - Hệ thống khởi động xe Nissan Sunny


Hệ thống Bảo vệ Phụ trợ như “TÚI KHÍ” và “BỘ CĂNG SỚM DÂY ĐAI AN TOÀN”, được sử dụng cùng với đai an toàn trước, giúp giảm rủi ro hoặc nguy hiểm cho người lái và hành khách phía trước trong một số va chạm nhất định. Thông tin về bảo dưỡng hệ thống một cách an toàn có trong phần “TÚI KHÍ SRS” và “DÂY ĐAI AN TOÀN” của Tài liệu Hướng dẫn Sửa chữa - Bảo dưỡng này.


CẢNH BÁO:

Luôn tuân theo các cảnh báo sau để tránh gây tai nạn.

- Sử dụng SRS không đúng cách, có thể dẫn đến tăng nguy cơ bị thương hay tử vong khi xảy ra va chạm do nổ túi khí. Vì vậy, tất cả kế hoạch bảo dưỡng phải được thực hiện bởi đại lý ủy quyền của NISSAN/INFINITI.
- Bảo dưỡng không đúng cách, bao gồm tháo và lắp SRS không đúng, có thể gây thương tích cho người vô tình làm kích hoạt hệ thống. Đối với việc tháo Cáp Xoắn và Mô-đun Túi Khí, xem phần “TÚI KHÍ SRS”.
- Không được sử dụng thiết bị thử điện trên bất kỳ mạch nào liên quan đến SRS trừ khi được chỉ dẫn trong Tài liệu hướng dẫn Sửa chữa - Bảo dưỡng. Những bó dây điện SRS có thể được nhận dạng bởi các đầu nối bó dây hoặc các bó dây màu vàng và/hoặc màu cam.

NỘI DUNG:

CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 
SỬ DỤNG NÀY .............................................3
CHÚ Ý SỬ DỤNG................................................3
Thông tin....................................................................3
LƯU Ý...........................................................4
LƯU Ý..................................................................4
Lưu ý cho Hệ thống Bảo vệ Phụ trợ (SRS) “TÚI KHÍ” và “BỘ CĂNG SỚM DÂY ĐAI AN TOÀN”
Lưu ý Cần thiết cho Quay Vô lăng Sau khi Ngắt kết nối Ắc quy.
Dụng cụ Sửa chữa Thương mại ...............................6
MÔ TẢ HỆ THỐNG ....................................... 7
THÀNH PHẦN BỘ PHẬN ................................... 7
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (CÓ CHÌA KHÓA THÔNG MINH) .........7
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (CÓ CHÌA KHÓA THÔNG MINH) : Vị trí Thành phần Bộ phận
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (CÓ CHÌA KHÓA THÔNG MINH) : Mô-tơ Bộ khởi động 
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (KHÔNG CÓ CHÌA KHÓATHÔNG MINH)
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA THÔNG MINH) : Vị trí Thành phần Bộ phận ............8
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA THÔNG MINH) : Mô-tơ Bộ khởi động
HỆ THỐNG ............................................................10
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (CÓ CHÌA KHÓA THÔNG MINH) .....10
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (CÓ CHÌA KHÓA THÔNG MINH) : Sơ đồ Hệ thống
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (CÓ CHÌA KHÓA THÔNG MINH) : Mô tả Hệ thống
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA
THÔNG MINH)  ..........................................................10
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA
THÔNG MINH) : Sơ đồ Hệ Thống ..........................11
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA
THÔNG MINH): Mô tả Hệ thống .............................11
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN ...................................12
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (CÓ CHÌA KHÓA
THÔNG MINH) ..................................................12
Sơ đồ Mạch điện ....................................................12
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (KHÔNG CÓ CHÌA
KHÓA THÔNG MINH) ........................................13
Sơ đồ Mạch điện .....................................................13
KIỂM TRA CƠ BẢN....................................14
QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHẨN ĐOÁN
SỬA CHỮA ........................................................14
HR15DE .....................................................................14
HR15DE : Quy trình Thực hiện ...............................14
HR12DE .....................................................................15
HR12DE : Quy trình Thực hiện (Đối với loại M/T)...15
HR12DE : Quy trình Thực hiện (Đối với loại CVT)..17
K9K ............................................................................18
K9K : Quy trình Thực hiện .......................................18
DTC/CHẨN ĐOÁN MẠCH ...........................20
MẠCH CHÂN CỰC B.........................................20
Quy trình Chẩn đoán ...............................................20
MẠCH CHÂN CỰC S.........................................22
Quy trình Chẩn đoán ...............................................22
CHẨN ĐOÁN TRIỆU CHỨNG.....................25
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ..................................25
Bảng Triệu chứng ...................................................25
N17Sửa đổi: Tháng 07/2012
STR-2
THÁO VÀ LẮP ............................................ 26
Mô-tơ Bộ khởi động ........................................ 26
HR12DE . ................................................................... 26
HR12DE : Hình vẽ Chi tiết ...................................... 26
HR12DE : Tháo và Lắp. ......................................... 27 
HR12DE : Kiểm tra và Điều chỉnh .......................... 28
HR15DE .................................................................... 31
HR15DE : Hình vẽ chi tiết ...................................... 31 
HR15DE : Tháo và Lắp. ......................................... 33 
HR15DE : Kiểm tra và Điều chỉnh .......................... 34
K9K ........................................................................... 37
K9K : Hình vẽ chi tiết............................................... 37
K9K : Tháo và Lắp................................................... 38
CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT VÀ DỮ LIỆU
SỬA CHỮA (SDS) .................................... 40
CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT VÀ DỮ LIỆU SỬA
CHỮA (SDS).................................................. 40
Mô-tơ bộ khởi động..................................................40


M_tả

Loading...

No comments: