ĐÁP ÁN - Môn học vật tư kỹ thuật 2012 (VTKT)


Câu 1. Trong các phát biểu về ảnh hưởng của các nguyên tố tạp chất đến tính chất của thép các bon, phát biểu nào sau đây là sai?

  A. S làm thép bị bở nóng do tạo cùng tinh dễ chảy (Fe + FeS)
  B. P làm cho thép bị bở nguội vì tạo thành pha giòn Fe3P
  C. Mn hòa tan vào F làm tăng độ cứng, độ bền của pha này
  D. Si làm giảm mạnh độ dẻo dai của thép vì tạo thành pha giòn SiC

LINK DOWNLOAD


Câu 1. Trong các phát biểu về ảnh hưởng của các nguyên tố tạp chất đến tính chất của thép các bon, phát biểu nào sau đây là sai?

  A. S làm thép bị bở nóng do tạo cùng tinh dễ chảy (Fe + FeS)
  B. P làm cho thép bị bở nguội vì tạo thành pha giòn Fe3P
  C. Mn hòa tan vào F làm tăng độ cứng, độ bền của pha này
  D. Si làm giảm mạnh độ dẻo dai của thép vì tạo thành pha giòn SiC

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: