BÀI GIẢNG - Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch (Hoàng Trọng Minh & Nguyễn Thanh Trà)


Chương thứ nhất đưa ra các khái niệm và lý thuyết nền tảng của lĩnh vực chuyển mạch, một số bài toán và mô hình ứng dụng trong kỹ thuật chuyển mạch được trình bày vắn tắt là cơ sở phát triển và tính toán cho một số vấn đề sẽ đề cập trong các chương tiếp theo.

Chương thứ hai tóm tắt các vấn đề  cốt lõi của kỹ  thuật chuyển mạch kênh bao gồm các nguyên lý chuyển mạch cơ bản, các hình thái kết nối trường chuyển mạch và điều khiển kết nối thông tin qua trường chuyển mạch.
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: