BÀI GIẢNG - Thiết kế mạch logic và analog (Đại học CNTT & TT)


- Biến logic: Đại lượng biểu diễn bằng ký hiệu nào đó chỉ lấy giá trị "1" hoặc "0".
- Hàm logic: Biểu diễn nhóm các biến logic liên hệ với nhau thông qua các phép toán logic, một hàm logic cho dù là đơn giản hay phức tạp cũng chỉ nhận giá trị hoặc là "1" hoặc là "0".


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: