BÀI GIẢNG - Vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu (Ngô Quang Mỹ & Trần Văn Nghiệp)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Vận tải trong thương mại quốc tế.
- Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển
- Chương 3: Chuyên chở hàng hoá XNK bằng container
- Chương 4: Chuyên chở hàng hoá XNK bằng vận tải đa phương thức quốc tế 
- Chương 5: Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển
- Chương 6: Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu.
- Chương 7: Chuyên chở hàng hoá bằng đường hàng không


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: