BÀI GIẢNG - Xử lý âm thành hình ảnh (Ts. Nguyễn Thanh Bình & Ths. Nguyễn Quốc Bảo)


NỘI DUNG:

- Chương 1. Giới thiệu chung về xử lý tín hiệu
- Chương 2. Kỹ thuật xử lý âm thanh
- Chương 3. Kỹ thuật xử lý hình ảnh
- Chương 4. Ứng dụng kỹ thuật xử lý âm thanh và hình ảnh trong viễn thông


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: