GIÁO TRÌNH - Thí nghiệm điện (Full 5 chương)


Khảo sát đặc tính không tải, có tải của động cơ một chiều.

2. Các thiết bị sử dụng khi thí nghiệm :

-  Động cơ điện DC kích từ độc lập, kích từ song song.
-  Máy phát điện DC kích từ hỗn hợp.
-  Đồng hồ đo điện áp, dòng điện , tốc độ.
-  Bộ biến trở mở máy, bộ điện trở kích từ.
-  Bộ tải điện trở.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: