GIÁO TRÌNH - Y học hạt nhân (PGS. TSKH. Phan Sỹ An Cb)


NỘI DUNG:

Chương I: Mở đầu
Chương II: Ghi đo phóng xạ trong y học hạt nhân
Chương III: Hoá dược phóng xạ
Chương IV: Y học hạt nhân chẩn đoán
Chương V: Định lượng miễn dịch phóng xạ
Chương VI: Y học hạt nhân điều trị
Chương VII: An toàn phóng xạ trong y tế


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: