SÁCH SCAN - Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ (Huỳnh Kỳ Phương Hạ & Ngô Văn Cờ)


Cuốn sách này cung cấp các kiến thức cơ bản về màu sắc, các hệ thống so màu và những nguyên tắc của việc phối trộn màu. Đồng thời cung cấp các kiến thức tổng quát về các phương pháp sản xuất các hợp chất màu vô cơ cũng như ưu nhược điểm của chúng và trình bày quy trình sản xuất cụ thể các hợp chất màu vô cơ điển hình như: titan oxyt, crom oxyt, sắt oxyt ...


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: