SÁCH SCAN - Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền (PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền)


Cuốn sách công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền ra đời nối tiếp cuốn sách công nghệ sản xuất mì chính và nước chấm được dùng giảng dạy cho sinh viên ngành công nghệ lên men từ năm 1968 xuất bản tại Đại học Công nghiệp nhẹ năm 1970. Từ đó đến nay, mặc dù sinh viên ngành công nghệ các sản phẩm lên men vẫn học môn học này nhưng vẫn chưa có giáo trình chính thức. Vì vậy để hỗ trợ cho sinh viên ngành công nghệ lên men và các độc giả quan tâm đến các sản phẩm công nghệ sinh học thực phẩm đa dạng và phong phú này, trong quá trình giảng dạy chúng tôi có thu thập thông tin về các tài liệu liên quan để hình thành nên cuốn sách này


NỘI DUNG:

Phần I: Công Nghệ Sản Xuất Mì Chính

Chương 1: Tổng Quan Về Mì Chính
Chương 2: Các phương pháp sản xuất mì chính
Chương 3: Sản xuất mì chính bằng phương pháp thuỷ phân
Chương4: Nghiên cứu hoàn chỉnh sản xuất mì chính theo phương pháp lên men

Phần II: Công Nghệ Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Lên Men Cổ Truyền

Chương 5: Công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men từ thuỷ sản
Chương 6: Công Nghệ sản xuất các sản phẩm từ thịt và sữa
Chương 7: Công Nghệ sản xuất các sản phẩm lên men từ đậu nành và hạt ngũ cốc
Chương 8: Công Nghệ sản xuất các sản phẩm lên men từ rau quả
Chương 9: Công nghệ sản xuất nước uống lên men
Chương 10: Công nghệ sản xuất nước uống lên men từ cà phê và ca cao

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: