SÁCH SCAN - Công nghệ vi sinh vật Tập 1 - Cơ sở vi sinh vật công nghiệp (Nguyễn Đức Lượng)


Công nghệ vi sinh vật là một trong những công nghệ quan trọng trong ngành công nghệ sinh học. Công nghệ vi sinh vật được biên soạn theo chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành công nghệ sinh học, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học và các kỹ sư có liên quan đến các ngành trên.


Cuốn sách Công nghệ vi sinh vật gồm ba tập:

Tập 1: Cơ sở vi sinh vật công nghiệp;
Tập 2: Vi sinh vật học công nghiệp;
Tập 3: Vi sinh vật học thực phẩm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: