SÁCH SCAN - Công nghệ vi sinh vật Tập 2 - Vi sinh vật học công nghiệp (Nguyễn Đức Lượng)


"Cuốn sách Công nghệ vi sinh. Tập 2: Vi sinh vật học công nghiệp" của Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;  là tài liệu giúp ích cho việc học tập và đào tạo kỹ sư, cao học của các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm.


NỘI DUNG:

Chương 1: Những nguyên lý cơ bản trong vi sinh vật học công nghiệp
Chương 2: Các quá trình trao đổi chất và môi trường nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp
Chương 3: Những vấn đề kỹ thuật và phương pháp chung
Chương 4: Công nghệ sản xuất vi sinh vật
Chương 5: Công nghệ sản xuất các chất kháng sinh
Chương 6: Công nghệ ENZYM
Chương 7: Công nghệ sản xuất cồn và các sản phẩm lên men chứa cồn
Chương 8: Công nghệ sản xuất axit hữu cơ
Chương 9: Công nghệ sản xuất axit amin
Chương 10: Công nghệ sản xuất vitamin
Chương 11: Công nghệ sản xuất chất kích thích

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: