SLIDE BÀI GIẢNG - Điện tử học (Nguyễn Thành Long)


1.2.Chất bán dẫn thuần.

Xem chất bán dẫn no với số điện tử vòng ngoài cùng 2n2.
Các nguyên tử Si(14), Ge (32) có 4 điện tử vòng ngoài cùng,nên tương đối bền.
Tinh thể Si (hoặc Ge) do các nguyên tử gần nhau có liên kết cọng hoá trị, nên mỗi nguyên tử Si xem như có 8 điện tử vòng ngoài cùng nên khá bền, không có trao đổi điện tử với chung quanh, nên xem như không dẫn điện.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: