SLIDE THUYẾT TRÌNH - Tìm hiểu công nghệ sản xuất polypropylen


Polypropylen  được đưa ra thị trường lần đầu tiên vào năm 1957 bởi công ty Montecatini, Italia.
Công nghệ sản xuất dựa trên quá trình polymer hóa dung dịch (xăng được sử dụng làm môi trường  loãng) xảy ra ở nhiệt độ 55 - 60°C, áp suất 1MPa với sự có mặt của xúc tác Ziegler – Natta thế hệ một (gồm các hợp chất cơ kim) sử dung 1g xúc tác để sản xuất gần 1kg PP.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: