TÀI LIỆU - An toàn lao động trong ngành máy tàu thủy (Trường ĐH Hàng Hải)


Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn đọc những kiến thức chung nhất của kỹ thuật bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động (thuyền viên ngành máy) mà kỹ thuật an toàn chưa giới thiệu hết. Trên cơ sở phân tích,nghiên cứu pháp lệnh bảo hộ lao động, kỹ thuật bảo hộ lao động dưới tàu và ngành máy tàu thủy nói riêng, phần kiến thức này kế hợp với kỹ thuật an toàn sẽ giúp cho bạn đọc thực hiện tốt pháp lệnh bảo hộ lao động, tự bảo vệ được chính mình, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra trong qúa trình lao động sản xuất.


Sách giới thiệu với bạn đọc những kiến thức chung nhất của kỹ thuật bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động (thuyền viên ngành máy) mà kỹ thuật an toàn chưa giới thiệu hết.

NỘI DUNG:

Phần 1 - Cơ sở kỹ thuật bảo hộ lao động
Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và bảo hộ lao động trên tàu thủy
Chương 2 Tai nạn lao động
Chương 3 Ảnh hưởng có hại của nghề nghiệp

Phần 2 - Kỹ thuật an toàn lao động trên tàu thủy
Chương 4 Kỹ thuật an toàn lao động trong buồng máy, buồng nồi hơi
Chương 5 Kỹ thuật an toàn điện tàu thủy

Phần 3 - Bảo vệ môi trường.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: