Thiết kế hộp số sàn cho xe con 5 chỗ (Dựa theo thông số xe Vios 2016) (Thuyết minh + Full bản vẽ)


Trong hộp số cơ khí, việc biến đổi mô men và vận tốc góc được thực hiện nhờ các bộ truyền bánh răng. Cùng giá trị mô men xoắn và vận tốc góc động cơ, mô men và vận tốc góc của bánh xe chủ động có thể thay đổi được bằng cách thay đổi tỷ số truyền của hộp số. Cụ thể hơn, nếu sử dụng tay sô thấp (tỷ số truyền lớn) của hộp số thì sẽ có được mô men kéo tại bánh xe chủ động lớn, nhưng vận tốc bánh xe sẽ nhỏ và ngược lại.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN HỘP SỐ 4
1.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại 4
1.1.1. Công dụng 4
1.1.2. Yêu cầu 4
1.1.3. Phân loại 5
1.2. Hộp số cơ khí thông thường 6
1.2.1. Cấu trúc truyền mô men 6
1.2.2. Bộ phận điều khiển chuyển số 8
CHƯƠNG II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ THIẾT KẾ TÍNH TOÁN HỘP SỐ 16
2.1. Lựa chọn phương án thiết kế 16
2.2. Thiết kế tính toán hộp số 17
2.1.1. Tính toán tỷ số truyền 17
2.1.2. Xác định tỷ số truyền tay số 1 18
2.1.3. Tính toán các thông số cơ bản của bánh răng 19
2.2. Tính bền bánh hộp số 25
2.2.1. Chế độ tải trọng 25
2.2.2. Tính bền bánh răng 26
2.3. Tính toán trục hộp số 29
2.3.1. Chọn vật liệu trục 29
2.3.2. Tính sơ bộ kích thước trục hộp số 29
2.3.3. Tính bền trục 29
2.4. Tính toán ổ lăn 36
CHƯƠNG III. KIỂM TRA BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỘP SỐ 39
3.1. Kiểm tra sửa chữa 39
3.1.1. Kiểm tra vỏ hộp số 39
3.1.2. Kiểm tra mặt răng các bánh răng 39
3.1.3. Kiểm tra các vòng bi 39
3.1.4. Kiểm tra cơ cấu đồng tốc 39
3.1.5. Kiểm tra cần số 39
3.1.6. Kiểm tra càng gạt 39
3.1.7. Kiểm tra cơ cấu định vị và cơ cấu chống gài hai số 40
3.2. Chú ý khi tháo lắp 40
3.2.1. Chú ý khi tháo 40
3.2.2. Chú ý khi lắp 40
....Trong hộp số cơ khí, việc biến đổi mô men và vận tốc góc được thực hiện nhờ các bộ truyền bánh răng. Cùng giá trị mô men xoắn và vận tốc góc động cơ, mô men và vận tốc góc của bánh xe chủ động có thể thay đổi được bằng cách thay đổi tỷ số truyền của hộp số. Cụ thể hơn, nếu sử dụng tay sô thấp (tỷ số truyền lớn) của hộp số thì sẽ có được mô men kéo tại bánh xe chủ động lớn, nhưng vận tốc bánh xe sẽ nhỏ và ngược lại.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN HỘP SỐ 4
1.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại 4
1.1.1. Công dụng 4
1.1.2. Yêu cầu 4
1.1.3. Phân loại 5
1.2. Hộp số cơ khí thông thường 6
1.2.1. Cấu trúc truyền mô men 6
1.2.2. Bộ phận điều khiển chuyển số 8
CHƯƠNG II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ THIẾT KẾ TÍNH TOÁN HỘP SỐ 16
2.1. Lựa chọn phương án thiết kế 16
2.2. Thiết kế tính toán hộp số 17
2.1.1. Tính toán tỷ số truyền 17
2.1.2. Xác định tỷ số truyền tay số 1 18
2.1.3. Tính toán các thông số cơ bản của bánh răng 19
2.2. Tính bền bánh hộp số 25
2.2.1. Chế độ tải trọng 25
2.2.2. Tính bền bánh răng 26
2.3. Tính toán trục hộp số 29
2.3.1. Chọn vật liệu trục 29
2.3.2. Tính sơ bộ kích thước trục hộp số 29
2.3.3. Tính bền trục 29
2.4. Tính toán ổ lăn 36
CHƯƠNG III. KIỂM TRA BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỘP SỐ 39
3.1. Kiểm tra sửa chữa 39
3.1.1. Kiểm tra vỏ hộp số 39
3.1.2. Kiểm tra mặt răng các bánh răng 39
3.1.3. Kiểm tra các vòng bi 39
3.1.4. Kiểm tra cơ cấu đồng tốc 39
3.1.5. Kiểm tra cần số 39
3.1.6. Kiểm tra càng gạt 39
3.1.7. Kiểm tra cơ cấu định vị và cơ cấu chống gài hai số 40
3.2. Chú ý khi tháo lắp 40
3.2.1. Chú ý khi tháo 40
3.2.2. Chú ý khi lắp 40
....


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: