BẢNG MÃ CODE - Chẩn đoán lỗi xe Toyota Vios


P0010 Mạch Bộ Chấp Hành Vị Trí Trục Cam "A" (Thân Máy 1)
P0011 Vị trí trục cam "A" - Thời điểm phối khí quá sớm hay tính năng của hệ thống (Thân máy 1)
P0012 Vị Trí Trục Cam "A" - Thời Điểm Phối Khí Quá Muộn (Thân Máy 1)
P0016Tương Quan Vị Trí Trục Cam Trục Khuỷu (Thân Máy 1 Cảm Biến A)


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: