BÁO CÁO - Cảm biến đo nhiệt độ


Kỹ thuật đo lường nhiệt có liên quan đến nhiều ngành kinh tế quốc dân, vì các tham số của quá trình nhiệt cũng là những tham số quan trọng rất nhiều quá trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp… Đo lường nhiệt là quá trình đo các thông số trạng thái của môi chất của các quá trình xảy ra trong thiết bị nhiệt. Ví dụ như đo nhiệt độ, đo áp suất, đo lưu lượng,…

Nôi dung báo cáo sẽ xoay quanh vấn đề đo nhiệt độ. Nhiệt độ là tham số vật lý quan trọng, thường hay gặp trong kỹ  thuật, công nghiệp, nông nghiệp, nông nghiệp và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, là thông số không thể thiếu được trong ngành Kỹ  thuật Nhiệt Lạnh. Vì vậy việc đo lường, xác định nhiệt độ là việc vô cùng quan trọng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: