BÁO CÁO - Captive Portal trên PFSense


Captive portal là công nghệ buộc người dùng phải chứng thực qua 1 giao diện web trược khi kết nối vào internet. Công nghệ này cũng không phải là mới trong việc chứng thực người dùng lắm, nó xuất hiện cũng khá lâu rồi. Công nghệ này có thể áp dụng cho các diểm truy cập wifi, mạng có dây. Người dùng muốn truy cập vào, phải có một account chứng thực.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: