EBOOK - Chữ Hán chiết tự - Quyển 1 (Nguyên Thủy)


Tập “Chữ Hán Chiết tự” được hoàn thành với mục đích làm quà tặng cho những tâm hồn đang hướng về tinh thần “Nho-Tông Chuyển thế ” là một nền văn-hóa chung của nhân-loại mà nhiều năm bị chìm trong quên lãng, bị che lấp dưới làn sóng Tây phương, xem như một lớp bụi mờ.
Tuy nhiên chắc chắn rằng cái nền Nho-phong còn đó, không bao giờ bị mất chỗ đứng trong tâm hồn dân tộc Việt mà Thượng-Đế đã chuẩn bị cho quốc hồn Việt Nam này từ lâu rồi với hồn thiêng sông núi còn sống mãi. Trong tập sách nhỏ này chúng tôi cố gắng hoàn tất chương-trình  Nho, Y, Lý, Số là cốt tủy của Đạo Dịch.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: