GIÁO TRÌNH - Kế toán Xuất nhập khẩu (Diệu Hiền)


NỘI DUNG:

Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động xuất nhập khẩu
Chương II: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp
Chương III: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác
Chương IV: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp
Chương V: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: