GIÁO TRÌNH - Kinh tế học vi mô (Lê Thị Thiên Hương)


Kinh tế là một lĩnh vực vô cùng phong phú, tuy nhiên để giúp các sinh viên kinhtế dể dàng tìm hiểu trong từng lĩnh vực chuyên môn thì sinh viên phải được họckinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô trước khi nghiên cứu các môn chuyên nghành tiếptheo. Hai môn học này sẽ làm nền tảng cho các môn kinh tế ứng dụng và kinh tế kinh doanh sau này. Kinh tế học vi mô là một trong những môn quan trọng của nghành kinh tế và cũng là môn học lý thú đối với những ai quan tâm đến các hoạt động kinh tế. Sự hiểu biết đầy đủ về kinh tế học vi mô có tầm quan trọng đối với việc ra quyết định quản lý, và thấu hiểu các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: