GIÁO TRÌNH - Lý thuyết khuôn (Full 6 chương)


NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu công nghệ ép phun
Chương 2. Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa
Chương 3. Thiết kế khuôn ép phun
Chương 4. Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren
Chương 5. Máy ép phun và các thông số gia công
Chương 6. Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: