SÁCH SCAN - 3000 Bài toán về mạch điện Tập 1 (có lời giải) - Tạ Quang Hùng Cb


Cuốn sách này được biên soạn dựa trên cuốn sách "Schaum's 3000 Solved Problems in electric Circuits" đây là một nguồn tài liệu hoàn chỉnh và đa dạng tập trung vào chuyên mục mạch điện - thự ra trong lĩnh vực mạch điện chỉ có thể có được khoảng chừng 4000 dạng bài và ở đây sách đã trình bày cho bạn 3000 bài kèm theo lời giải.

Bố cục của sách gồm 24 chương, được chia làm hai tập trình bày những vấn đề cơ bản nhất như các khái niệm về hệ đơn vị đo lường, các định luật nền tảng về mạch điện.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: