SÁCH - Giáo trình Kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao (Phạm Văn Ất) Full
Cuốn sách này là sự tiếp nối cuốn Ngôn ngữ C - Lý thuyết và thực hành với 80 chương trình mẫu trong KHKT và Quản lý kinh tế" của cùng tác giả.

Phần đầu (cơ sở) dựa trên nền của cuốn trước nhưng thêm vào khá nhiều tư liệu mới như trong các chương, mục: hàm đệ quy, con trỏ hàm, cấu trúc, danh sách móc nối, kỹ thuật đồ hoạ và tổ chức tệp. Phần nâng cao là các tư liệu hoàn toàn mới.

Bạn có thể tìm thấy ở đây nhiều vấn đề bổ ích và lý thú như: kỹ thuật tạo ảnh chuyển động, in ảnh từ màn hình đồ hoạ, chơi nhạc trên máy, kiến trúc bộ nhớ 8086 và cách truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ, sử dụng các chức năng sâu của DOS và BIOS, điều khiển chuột, cách lập hàm xử lý ngắt và chương trình thường trú, thay đổi chức năng các phím, lập trình theo thời gian thực và lập trình hướng sự kiện, thiết kế trò chơi đuổi bắt, tổ chức chương trình trên nhiều tệp, tạo chương trình COM, kết hợp giữa C và Assembler.

Trong sách đưa vào hơn 200 hàm chuẩn chọn lọc của Turbo C đủ để bạn đọc tra cứu và sử dụng. Các vấn đề lý thuyết được minh hoạ trên nhiều chương trình chọn lọc đã thử nghiệm trên máy.

NỘI DUNG:

¤ Chương 1: Các khái niệm cơ bản
¤ Chương 2: Hằng biến và mảng
¤ Chương 3: Biểu thức
¤ Chương 4: Vào ra
¤ Chương 5: Các toán tử điều khiển
¤ Chương 6: Hàm và cấu trúc chương trình
¤ Chương 7: Cấu trúc
¤ Chương 8: Quản lý màn hình và cửa sổ
¤ Chương 9: Đồ họa
¤ Chương 10: Thao tác trên các tập tin
¤ Chương 11: Lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình
¤ Chương 12: Các chỉ thị tiền xử lý
¤ Chương 13: Sử dụng ngắt trong C
¤ Chương 14: Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ
¤ Chương 15: Hàm xử ngắt và chương trình thường trú
¤ Chương 16: Âm thanh, âm nhạc
¤ Chương 17: Lập trình theo thời gian, theo sự kiện và trò chơi
¤ Chương 18: Giao diện giữa C và Assembler
¤ Phụ lục 1: Quy tắc xuống dòng và sử dụng các khoảng trống khi viết chương trình
¤ Phụ lục 2: Tóm tắt các hàm chuẩn của Turbo C
¤ Phụ lục 3: Bảng mã ASCII
¤ Phụ lục 4: Cài đặt Turbo C vào đĩa cứng
¤ Phụ lục 5: Hướng dẫn sử dụng môi trường kết hợp Turbo C
¤ Phụ lục 6: Hệ soạn thảo của Turbo C
¤ Phụ lục 7: Dùng menu project dịch chương trình trên nhiều tệp
¤ Phụ lục 8: Dịch chương trình theo chế độ dòng lệnh TCC
¤ Phụ lục 9: Sửa đổi cú pháp và gỡ rối chương trình
¤ Phụ lục 10: Các mô hình bộ nhớ
¤ Phụ lục 11: Danh sách các hàm của Turbo C theo thứ tự ABC
¤ Phụ lục 12: Hàm với đối số bất định trong C
¤ Phụ lục 13: Một số chương trình hữu ích Xin trân trọng giới thiệu.LINK DOWNLOAD - BẢN 2018 (UPDATING...)


Cuốn sách này là sự tiếp nối cuốn Ngôn ngữ C - Lý thuyết và thực hành với 80 chương trình mẫu trong KHKT và Quản lý kinh tế" của cùng tác giả.

Phần đầu (cơ sở) dựa trên nền của cuốn trước nhưng thêm vào khá nhiều tư liệu mới như trong các chương, mục: hàm đệ quy, con trỏ hàm, cấu trúc, danh sách móc nối, kỹ thuật đồ hoạ và tổ chức tệp. Phần nâng cao là các tư liệu hoàn toàn mới.

Bạn có thể tìm thấy ở đây nhiều vấn đề bổ ích và lý thú như: kỹ thuật tạo ảnh chuyển động, in ảnh từ màn hình đồ hoạ, chơi nhạc trên máy, kiến trúc bộ nhớ 8086 và cách truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ, sử dụng các chức năng sâu của DOS và BIOS, điều khiển chuột, cách lập hàm xử lý ngắt và chương trình thường trú, thay đổi chức năng các phím, lập trình theo thời gian thực và lập trình hướng sự kiện, thiết kế trò chơi đuổi bắt, tổ chức chương trình trên nhiều tệp, tạo chương trình COM, kết hợp giữa C và Assembler.

Trong sách đưa vào hơn 200 hàm chuẩn chọn lọc của Turbo C đủ để bạn đọc tra cứu và sử dụng. Các vấn đề lý thuyết được minh hoạ trên nhiều chương trình chọn lọc đã thử nghiệm trên máy.

NỘI DUNG:

¤ Chương 1: Các khái niệm cơ bản
¤ Chương 2: Hằng biến và mảng
¤ Chương 3: Biểu thức
¤ Chương 4: Vào ra
¤ Chương 5: Các toán tử điều khiển
¤ Chương 6: Hàm và cấu trúc chương trình
¤ Chương 7: Cấu trúc
¤ Chương 8: Quản lý màn hình và cửa sổ
¤ Chương 9: Đồ họa
¤ Chương 10: Thao tác trên các tập tin
¤ Chương 11: Lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình
¤ Chương 12: Các chỉ thị tiền xử lý
¤ Chương 13: Sử dụng ngắt trong C
¤ Chương 14: Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ
¤ Chương 15: Hàm xử ngắt và chương trình thường trú
¤ Chương 16: Âm thanh, âm nhạc
¤ Chương 17: Lập trình theo thời gian, theo sự kiện và trò chơi
¤ Chương 18: Giao diện giữa C và Assembler
¤ Phụ lục 1: Quy tắc xuống dòng và sử dụng các khoảng trống khi viết chương trình
¤ Phụ lục 2: Tóm tắt các hàm chuẩn của Turbo C
¤ Phụ lục 3: Bảng mã ASCII
¤ Phụ lục 4: Cài đặt Turbo C vào đĩa cứng
¤ Phụ lục 5: Hướng dẫn sử dụng môi trường kết hợp Turbo C
¤ Phụ lục 6: Hệ soạn thảo của Turbo C
¤ Phụ lục 7: Dùng menu project dịch chương trình trên nhiều tệp
¤ Phụ lục 8: Dịch chương trình theo chế độ dòng lệnh TCC
¤ Phụ lục 9: Sửa đổi cú pháp và gỡ rối chương trình
¤ Phụ lục 10: Các mô hình bộ nhớ
¤ Phụ lục 11: Danh sách các hàm của Turbo C theo thứ tự ABC
¤ Phụ lục 12: Hàm với đối số bất định trong C
¤ Phụ lục 13: Một số chương trình hữu ích Xin trân trọng giới thiệu.LINK DOWNLOAD - BẢN 2018 (UPDATING...)M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: