SÁCH SCAN - Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử Tập 2 (Nguyễn Hữu Tùng)


Đây là bộ sách tiếng Việt đầu tiên và duy nhất hiện nay trong lĩnh vực kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử, một lĩnh vực quan trọng và có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dầu khí và môi trường.


Tập 2 Tính toán và thiết kế trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong tính toán, thiết kế, triển khai và đưa vào vận hành các quá trình và hệ thống thiết bị công nghệ tách hỗn hợp nhiều cấu tử.
Nội dung sách trong lần xuất bản thứ hai vẫn duy trì triết lý như lần đầu tiên, nhưng các chương đã được chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật. Theo đề nghị của độc giả, sách đã được bổ sung thêm nhiều nội dung như tính trở lực của các tháp chuyển khối loại đĩa và loại đệm, các phương pháp thiết kế cơ khí được sử dụng rộng rãi hiện nay...

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: