SÁCH SCAN - Quy luật đi dây điện đèn & còi xe máy Nhật (Trần Phương Hồ)


Hầu hết các xe gắn máy của Nhật đều có nhiều loại đèn. Do đó, hệ thống dây điện đèn còi cũng vô cùng rắc rối phức tạp. Đối với một chiếc xe còn mới, hệ thống dây còn đầy đủ màu sắc nguyên thủy thì việc đi dây truyền tải điện đến các bóng đèn trên xe cũng chẳng mấy khó khăn, nhưng đối với một xe đã cũ, hệ thống dây dẫn đã được câu đi câu lại nhiều lần và dĩ nhiên là không còn màu chuẩn, thì việc đi dây điện cho đầy đủ hệ thống không phải chuyện dễ dàng


Cuốn sách ra đời không ngoài mục đích giúp bạn đọc nhất là những ai đang sử dụng xe máy am tường nguyên tắc căn bản và qui luật đi dây hệ thống đèn còi trên các xe gắn máy của Nhật Bản

NỘI DUNG:

Chương 1: Khái niệm về điện trên xe gắn máy
Chương 2: Hệ thống đánh lửa trến xe gắn máy
Chương 3: Hệ thống đánh lửa ACCU
Chương 4: Hệ thống CDl
Chương 5: Hệ thống đánh lửa bán dẫn có vít lửa
Chương 6: Hệ thống điện đèn, còi
Chương 7: Hệ thống điện đèn còi các xe Honda cub 84, C50E, C70E và 90E
Chương 8: Hệ thống điện đèn còi các xe cub 78,79,90 cối và cánh
Chương 9: Hệ thống điện đèn còi xe honda C50 và c65
Chương 10: Hệ thống điện đèn còi xe Honda ss50
Chương 11: Hệ thống điện đèn cói xe Yamaha
Chương 12: Hệ thống điện đèn còi xe Suzuki
Chương 13: Hệ thống điện đèn còi xe honda pc50

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: