SÁCH SCAN - Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp (GS. Đoàn Định Kiến Cb)


Kết cấu thép áp dụng hợp lý cho nhà công nghiệp trong những trường hợp sau đây:

- Nhà có độ cao lớn, nhịp rộng, bước cột lớn, cầu trục nặng - do thép có tính năng cơ học cao.
- Nhà có cầu trục hoạt động liên tục (chế độ làm việc nặng hay rất nặng) - vì kết cấu thép làm việc chịu tác động lặp của tải trọng động lực được an toàn đảm bảo hơn các loại kết cấu khác.
- Nhà trên nền đất lún không đều, vì kết cấu thép vẫn chịu lực tốt trong điều kiện móng lún không đều.

- Nhà xây dựng tại những vùng xa, điều kiện vận chuyển đến khó khăn. Kết cấu thép nhẹ, dễ vận chuyển.
- Khi cần xây dựng nhanh, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Sách “Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp” dùng cho kỹ sư công nghiệp, cán bộ kỹ thuật và sinh viên ngành xây dựng.

NỘI DUNG:

Chương 1: Các bộ phận của kết cấu thép nhà công nghiệp

1.1 Đại cương về kết cấu thép nhà công nghiệp
1.2 Khung ngang
1.3 Hệ giằng

Chương 2: Tính toán khung ngang

2.1 Tải trọng tác dụng lên khung ngang
2.2 Tính nội lực khung
2.3 Xác định nội lực tính toán

Chương 3: Thiết kế cột

3.1 Xác định chiều dài tính toán của cột
3.2 Thiết kế tiết diện cột
3.3 Thiết kế các chi tiết cột

Chương 4: Thiết kế dàn vì kèo

4.1 Sơ đò và các kích thước chính của dàn vì kèo
4.2 Tải trọng và nội lực của dàn vì kèo
4.3 Xác định tiết diện thanh dàn
4.4 Tính toán các chi tiết của dàn

Phụ lục

Phụ lục I. Những tiêu chuẩn để tính toán kết cấu thép
Phụ lục II. Những số liệu để tính toán ổn định
Phụ lục III. Công thức tính phản lực gối tựa của các thanh cơ bản
Phụ lục IV. Qui trình thép cán
Phụ lục V. Tải trọng gió theo TCVN 2737 - 90
Phụ lục VI. Các số liệu về cầu trục.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: