SÁCH - Thiết kế hệ dầm sàn thép (TS. Đoàn Tuyết Ngọc)


Hiện nay, với sự phát triển của ngành xây dựng theo xu hướng đổi mới hội nhập và phát triển của quốc tế, ở nước ta, tiêu chuẩn về kết cấu thép đã có sự thay đổi. Tiêu chuẩn “TCVN 5575:1991 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế” được thay bằng tiêu chuẩn “TCXDVN 338:2005 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Cập nhật sự thay đổi đó nhằm đảm bảo sự phù hợp với thực tế xây dựng của hệ dầm sàn thép trong nhà cao tầng, cuốn sách hướng dẫn “Thiết kế hệ dầm sàn thép” được tác giả viết lại với nội dung đổi mới và đầy đủ hơn, sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng mới được ban hành. Nội dung cuốn sách giúp cho các kỹ sư, sinh viên ngành xây dựng hiểu rõ cấu tạo và tính toán hệ dầm sàn bằng thép và hệ dầm sàn liên hợp.

NỘI DUNG:

- Chương 1: Khái niệm chung về hệ dầm sàn thép - hệ dầm sàn liên hợp.
- Chương 2: Tính toán bản sàn.
- Chương 3: Tính toán dầm phụ.
- Chương 4: Tính toán dầm chính.
- Chương 5: Ví dụ tính toán.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: