SLIDE BÀI GIẢNG - Kế toán Ngân hàng thương mại (Ths. Đinh Đức Thịnh)


NỘI DUNG:

Chương I:   Tổng quan về Kế toán Ngân hàng
Chương II:  Kế toán huy động vốn
Chương III: Kế toán thanh toán tiền tệ
Chương IV: Kế toán nghiệp vụ tín dụng & đầu tư
Chương V: Kế toán thanh toán vốn giữa các NH


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: