TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN - Hệ thống nước trong nhà máy xi măng (Nguyễn Văn Thiện)


NỘI DUNG:

- An toàn
- Nguồn nước cung cấp vào nhà máy
- Hệ thống nước cứu hoả
- Hệ thống nước sinh hoạt
- Hệ thống lọc nước sinh hoạt
- Hệ thống nước sản xuất
- Hệ thống nước làm mát từng khu vực
- Những sự cố thường gặp & cách khắc phục
- Câu hỏi


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: