Thiết kế chi tiết trục bậc của hộp giảm tốc (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong công cuộc xây dựng đất nước,ngành cơ khí nói riêng và ngành kỹ thuật nói chung ngành chế tạo máy là một ngành then chốt trong nền kinh tế quốc dân. Trong chương trình đào tạo thì ngành chế tạo máy thì công nghệ chế tạo máy là một phần căn bản,nhằm trang bị cho học sinh,sinh viên những kiến thức về thiết kế chế tạo các loại máy,các trang thiết bị cơ khí phục vụ cho công nghiệp.

Môn học công nghệ chế tạo máy đã truyền đạt các tiêu chuẩn công thiết kế và gia công chi tiết.Đồ án công nghệ chế tạo máy nhằm hệ thống lại tất cả các kiến thức đã được học trong nhà trường để áp dụng các kiến thức đã được học vào thực tiễn vào đề tài đồ án được giao.Công việc thiết kế là vận dụng cả một quá trình học tập,thực tiễn và được tổng hợp lại để áp dụng.

Đề tài em được giao là “THIẾT KẾ CHI TIẾT TRỤC BẬC CỦA HỘP GIẢM TỐC” Đây là lần đầu tiên em nhận đề tài thiết kế này nên không tránh khỏi bỡ ngỡ cùng với kiến thức lý thuyết và thực tiễn còn hạn hẹp nên không tránh khỏi  thiếu sót em rất mong được sự chỉ bảo của   thầy,cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: