TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ IEC 60840 - Cáp điện ngầm


Tiêu chuẩn quốc tế này quy định phương pháp và các yêu cầu thử nghiệm cho hệ thống cáp đối với việc cố định lắp đặt, đối với điện áp định mức trên 30kV (Um = 36kV) và bao gồm 150kV (Um = 170kV). Bao gồm cả cáp và các phụ kiện.

Những yêu cầu này áp dụng cho cáp 1 lõi và cho cáp 3 lõi có màn chắn riêng biệt và cho các phụ kiện của nó đối với điều kiện thông thường cho công tác lắp đặt và vận hành, nhưng không áp dụng đối với đặc biệt cáp và các phụ kiện của nó như cáp ngầm dưới biển, những bổ sung nào đối với các tiêu chuẩn thử nghiệm có thể cần thiết hoặc các điều kiện thử nghiệm đặc biệt có thể cần được đưa thêm vào.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: