Tìm hiểu và triển khai công nghệ quản lý thông tin và sự kiện an ninh


Cùng với sự phát triển của xã hội, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào đời sống và làm việc ngày càng được phát triển và nâng cao hiệu quả. Vấn đề  An ninh thông tin nói chung và an ninh mạng nói riêng đang là vấn đề được quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: