TRẮC NGHIỆM - Hóa lý dược cho sinh viên ngành Dược (Có đáp án)


Câu 1: Hệ phân tán  keo là hệ dị thể gồm môi trường phân tán và các hạt nhỏ kích thước trong khoảng:

A. Từ 10-7 đến 10-5m
B. Từ 10-7  đến 10-5m µ C. Từ 10-7 đến 10-5 dm D. Từ 10-7  đến 10-5 cm

Câu 2: Một tiểu phân dạng khối lập phương có kích thước cạnh là 1cm2  thì diện tích bề mặt là 6cm2. Nếu chia các tiểu phân trên thành các khối vuông nhỏ hơn với cạnh 0,01cm thì tổng diện tích bề mặt là:

A.   60m2                                     B. 600m2                               C. 60dm2                                             D. 600cm2

Câu 3: Ngưỡng keo tụ là:

A. Nồng độ tối đa của chất điện ly cần thiết để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn định. B. Nồng độ tối thiểu của chất điện ly cần thiết để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn định. C. Nồng độ tối thiểu của chất phân tán cần thiết để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn
định.
D. Nồng độ tối đa của chất phân tán cần thiết để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn định.
...

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: