GIÁO TRÌNH - Mạch điện tử cơ bản (Bộ LĐ & TBXH)


Để thực hiện biên soạn giáo trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp ở trình độ Cao Đẳng Nghề và Trung Cấp Nghề, giáo trình Mạch điện tử là một trong những giáo trình môn học đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương trình khung được Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng cục Dạy Nghề phê duyệt. Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng chặt chẽ với nhau, logíc.

Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn với nhu cầu thực tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiển cao.

Nội dung giáo trình được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 90 giờ gồm có:

MĐ17- 1: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor
MĐ17- 2 : Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET
MĐ17- 3: Mạch ghép tranisitor – hồi tiếp
MĐ17- 4 :Mạch khuếch đại công suất
MĐ17- 5 : Mạch dao động
MĐ17- 6 : Mạch ổn áp

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: