GIÁO TRÌNH - Vi xử lý 8051 (Phạm Quang Trí)


NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu chung về bộ vi xử lý
Chương 2. Phần cứng chip vi điều khiển 8051
Chương 3. Tập lệnh của 8051
Chương 4. Hoạt động của bộ định thời (timer)
Chương 5. Hoạt động của Port nối tiếp (serial port)
Chương 6. Hoạt động ngắt (interrupt)


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: