Quy trình sản xuất nước mắm


Chương 1. Tổng quan

i. Sơ lược về nước mắm
ii. Nguyên liệu
iii. Thiết bị và dụng cụ dùng trong sản xuất


Chương 2: Tìm hiểu quy trình sản xuất nước mắm

i. Cơ sở lý thuyết
ii. Tìm hiểu quy trình công nghệ  sản xuất nước mắm
iii. Những hiện tượng hư hỏng trong sản xuất
iv. Các chỉ tiêu phân loại, kiểm tra chượp nước mắm

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: