SÁCH SCAN - Cơ sở thiết kế máy xây dựng (PGS.TS. Vũ Liêm Chính Cb)


Sách được dùng làm giáo trình giảng dạy cho các Ngành Máy xây dựng và Cơ giới hóa thi công thuộc Khoa Cơ khí xây dựng Trường Đại học Xây dựng đồng thời là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và những người có liên quan.


NỘI DUNG:

- Khái niệm chung
- Hệ thống dẫn động trong máy xây dựng
- Các chi tiết và cụm chi tiết có công dụng chung trong máy xây dựng
- Các cơ cấu thường gặp trên máy xây dựng
- Thiết bị an toàn và hệ thống điều khiển trên máy xây dựng
- Khái niệm chung về động lực học máy
- Đại cương về dao động cơ học
- Động lực học máy có khâu cứng tuyệt đối
- Các mô hình động lực học thường gặp trong máy xây dựng
- Móng máy

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: