SÁCH SCAN - Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp toàn tập (Trần Duy Phụng)


Cuốn "Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp" gồm 2 phần. Phần 1, gồm 9 chương, trình bày lý thuyết cơ sở về các loại mạch điện ứng dụng và nội dung thiết kế điện công nghiệp. Phần 2 đi sâu vào hướng dẫn thực hành, gồm 28 phiếu hướng dẫn, mỗi phiếu hướng dẫn một nội dung thực hành cụ thể, thiết thực, được sắp xếp từ dễ đến khó. Sách có thể làm tài liệu giảng dạy cho các học sinh bậc phổ thông.


NỘI DUNG:

PHẦN I. LÝ THUYẾT CƠ SỞ

1. Máy biến áp
2. Hệ thống phân phối điện hạ áp
3. Các khí cụ điện thông dụng
4. Động cơ không đồng bộ 3 pha
5. Phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha
...

PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

1. Máy biến áp 1 pha
2. Xác định cực tính của các cuộn pha mạch sơ cấp máy biến áp 3 pha
3. Đấu dây máy biến áp 3 pha
4. Kỹ thuật làm đầu cốt
5. Quan sát và mắc dây trong tủ phân phối điện
...

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: