SÁCH SCAN - Phương pháp phân tích đất - nước - phân bón - cây trồng (Lê Văn Khoa Cb)


Phân tích đất là một công cụ cơ bản cho phép ta xác định khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho các cây trồng. Thông qua phân tích đất ta có thể biết được cây trồng bị thiếu hụt dinh dưỡng hay bị gây độc bởi nồng độ chất dinh dưỡng quá cao. Có thể nói phân tích đất là cơ sở cho việc bón phân hợp lý cải thiện điều kiện dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng sinh trưỡng và phát triển, đạt năng suất cao và phẩm chất tốt. Phân tích đất có nhiều phương pháp khác nhau, tuỳ theo từng phương pháp mà có những đánh giá cụ thể.

Thể theo yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo bạn đọc, thầy giáo và sinh viên ở nhiều trường đại học, nhóm các tác giả đã chỉnh lý bổ sung và tái bản cuốn sách “Phương pháp phân tích đất – nước – phân bón – cây trồng” đã được NXB Giáo dục xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996. Cuốn sách cung cấp tới bạn đọc các phương pháp phân tích thường được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm ở Việt Nam và trên thế giới.

Sách không chỉ là tài liệu học tập cho sinh viên các chuyên ngành sinh học, các nhà khoa học Trái đất, môi trường, nông lâm nghiệp mà còn là tài liệu tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành trên ở các trường, các viện nghiên cứu, các sở NN&PTNT, sở KHCN&MT.
Cuốn sách lần thứ hai ra mắt bạn đọc, nhưng chắc chắn không thể tránh khởi một số thiếu sót. Các tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng của các độc giả.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: