BÀI GIẢNG - Điện não đồ EEG (Bs. Lê Văn Tuấn)


MỤC TIÊU:

- Các sóng điện não bình thường
- Montage điện não
- Các biến thể bình thường
- Phân tích bản điện não
- Nhiễu
- Điện não đồ giấc ngủ
- Các bất thường động kinh

- Cục bộ: vô căn và triệu chứng
- Toàn thể: vô căn và triệu chứng
- Các bất thường không phải động kinh
- Các bất thường cục bộ
- Các bất thường toàn thể

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: